Variant Mini
© 2012 Voedingsdokter | Design by Mandala Communication
Diverse artikelen

1. Vetten en oliŽn
2 .Zuur-base voeding
3 .Bloedgroepsvoeding
4 .Ziektes en natuurlijke  
    oplossingen
5. Kanker & PPAR
6 .Squalene
7 .Nigella Sativa
8. Mariadistel
9 .Medicinale planten &   
    Kruiden
10.Leverziektes
" De natuur is onze beste medicijn. En onze duurzaamste medicijnen zijn voeding en leefstijl."

"Je bent wat je eet, wees er van bewust! "

" Laat voeding, je medicijn en je medicijn je voeding zijn! "
Disclaimer

Bij het bekijken van deze website gaat de gebruiker ermee accoord dat hij gebonden is aan alle voorwaarden zoals in deze waarschuwingen en disclaimer uiteen zijn gezet. De informatie op deze site is ondermeer gericht op en bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg; artsen, natuurgeneeskundigen, therapeuten en andere zorgverleners.

De Voedingsdokter wil geen medische adviezen verstrekken, noch direct noch indirect het gebruik van enige techniek als behandeling voor fysieke of psychologische problemen voorschrijven. Daarvoor moet u naar een arts of therapeut gaan. De diagnose en behandeling dient te geschieden onder de verantwoordelijkheid van een gezondheidsprofessional. Voor bevestiging kunt u uw eigen arts hierover om inlichtingen vragen. De Voedingsdokter heeft enkel de bedoeling advies te geven en het gebied van voeding en voedingsgedrag en tevens informatie van algemene en vrijblijvende aard te verstrekken om u te helpen op uw zoektocht naar een gezonde levenswijze en voeding en een duurzame gezondheid.

Hoewel wij bij het samenstellen van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, kunnen wij voor direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie, geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Deze pagina's zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Noch Science for Life. noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
Niets uit deze uitgave mag na 2018 worden verveelvuldigd voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Voedingsdokter/Science for Life c.q. Lukas T.S. Tjan.

De copyright van alle artikelen en overige geschreven tekst in deze websites is en blijft van Lukas T.S. Tjan.

Voor suggesties en op- en aanmerkingen houden wij ons graag aanbevolen.

Inspired by Nature.
                             Driven by Science.
                                                                    Passionated by Nutrition.