Intro  
Alles is gezondheid … Gezondheid is alles!
Gezondere en vitalere bedrijven in Nederland. Dat is de inzet van De Voedingsdokter met het leefstijlprogramma en LeefstijlCheck BRAVO (voldoende Bewegen, niet Roken, beperkte Alcohol, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning) en APK VitaliteitsCheck FIT4Work voor “Doeltreffend Gezond in Bedrijf ". Wij willen voorkomen dat 1 op de 3 werkende medewerkers van uw bedrijf/organisatie aan een chronische aandoening lijdt. En dan hebben we 't nog niet over stress en burn-out. Zo bewandelen wij als het ware het traject ter voorkoming dat uw medewerkers een controlerende arts van de Arbodienst op bezoek krijgen! Gezondheid is toch ons belangrijkste bezit!?

"Gezondheid is geen toeval. Een gezond en vitaal bedrijf toch ook niet!?"
Wij geloven dat mensen graag willen presteren, zich graag willen ontwikkelen en groeien. Een groot deel van onze ‘leef-’tijd besteden we dan ook aan werk en op het werk. Gezond Werk verschaft niet alleen inkomen, maar stimuleert persoonlijke ontwikkeling en betrekt mensen bij de samenleving. Werk geeft plezier, nut en zin aan het leven zo lang we niet te veel stress en neerwaartse gezondheidsspiraal ervaren. Wij moeten ons goed realiseren en altijd alert blijven dat wij nu en later niet de tol betalen van ons persoonlijke 'blinde' leefstijl- en voedingsgedrag. Inzicht en verandering van blinde vlekken in ons dagelijks voedingsgedrag is soms nodig en zelfs noodzakelijk. Zo is eten en drinken wat je alleen lekker vindt zeker geen maatstaf voor gezonde voeding!
Wij als gepassioneerde Gezondheid-Architecten willen uw organisatie/bedrijf en de medewerkers middels het complete traject Vitaliteit- en GezondheidsChecks met de daarbij behorende voedings- en gezondheidsadviezen graag naar een hogere gezondheidsniveau bewegen.

“Werk geeft plezier, nut en zin aan het leven zo lang we gezond blijven.”
Gezond of ongezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken, sporten, studeren en naar school gaan. Het gaat erom een ‘bedrijfsmatige’ beweging op gang te brengen die werknemers inspireert, motiveert en ondersteunt om aan hun korte en lange termijn gezondheid te werken. Zoals een winstgevend en gezond bedrijf een goed beleid en management heeft, zo zou elk bedrijf een Vitaliteitsbeleid moeten hebben, dat aansluit op de strategische doelstellingen en Human Resources beleid van uw organisatie met een breed draagvlak.
Het toverwoord is Vitaliseren. Voor ons is vitaliseren een actieve werkwoord. Het staat synoniem voor langdurige gezondheidswinst, duurzame hoge inzetbaarheid en werkvermogen, lage verzuimpercentage en tevreden en vitale directie en werknemers. Gezondheid en gezonde voeding op het werk begint thuis! Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven, maar draagt ook bij aan een vitale werkomgeving waarin iedereen naar vermogen en inzetbaarheid kan meedoen.

"Preventie is het sleutelwoord, want voorkomen is altijd beter dan genezen!"
Eén op de drie werkende Nederlanders heeft een chronische aandoening. Dat aantal groeit. Naar verwachting heeft 40% van de bevolking in 2030 een chronische aandoening, zo’n 7 miljoen mensen. Een chronische aandoening leidt te vaak tot uitval op het werk en aan kwaliteit van leven.

U kunt mensen laten groeien die bedrijven doen groeien!
Daarom focussen we met een complementaire voedingsinterventie-aanpak op meer energie en duurzaamheid, zodat directie en medewerkers tot hun pensioengerechtigde leeftijd en nog lang daarna met trots en dankbaarheid terug kunnen kijken naar hun ingeslagen voedings- en gezondheidsroute op het werk en thuis! Het is dankzij hun beleidmakers en werkgevers die vooral in het belangrijkste en duurste ‘bezit’ hebben geďnvesteerd: de vitale werknemers en collega’s!
Want een gezond bedrijf heeft vitale en gemotiveerde medewerkers nodig die een vitaal bedrijf doen groeien! Immers alles wat aandacht krijgt, zal groeien! Je krijgt wat je geeft!
Doeltreffend Gezond op het Werk en Thuis
Kom samen met ons in beweging voor een duurzame vitaliteit en inzetbaarheid

© 2018 De Voedingsdokter | Design by Santhi Design | Disclaimer | Privacy | Contact