Diverse artikelen

1. Vetten en oliën
2 .Zuur-base voeding
3 .Bloedgroepsvoeding
4 .Ziektes en natuurlijke  
    oplossingen
5. Kanker & PPAR
6 .Squalene
7 .Nigella Sativa
8. Mariadistel
9 .Medicinale planten &   
    Kruiden
10.Leverziektes
" De natuur is onze beste medicijn. En onze duurzaamste medicijnen zijn voeding en leefstijl."

"Je bent wat je eet, wees er van bewust! "

" Laat voeding, je medicijn en je medicijn je voeding zijn! "
Voedingsprogramma voor Bedrijven en Organisaties


Voedingsprogramma Bedrijven & Organisaties®.
Unieke Voedings- en Gezondheidsprogramma voor Bedrijven en Organisaties.
De Voedingsdokter zorgt voor fitte en dankbare mensen


Aan de Slag met de Gezondheid van uw medewerkers.
@ Gezonde en fitte medewerkers
@ Grotere inzetbaarheid door dankbare medewerkers
@ Ze worden energieker en gemotiveerder
@ Ze leveren betere prestaties

Uniek Concept in de wereld van gezondheid
Scan ‘Vitale voeding voor je werk!’ Fitte en gezonde medewerkers.

Een nieuwe dimensie in de voedingswetenschappen op basis van de juiste zuur-base balans en de natuurlijke bio-chemische voedselcombinatie en rekeninghoudende met onze bloedgroep en genen: effectiever, specifieker, persoonlijker, gezonder en duurzamer.
Niet alleen wij zien preventie als het beste medicijn, maar steeds meer bedrijven ook! Ze willen graag goed investeren in de gezondheid en vitaliteit van het totale personeel. Dat is een goede keuze voor een langdurig behoud van fysieke en mentale fitheid en daarmee voor productiviteit en duurzame inzetbaarheid.
Het is duidelijk dat gezonde en vitale medewerkers betere prestaties leveren en zijn minder vaak ziek.
Ze zijn energieker en gemotiveerder. Gezond en Vitaal zijn en blijven middels de juiste voeding, is de mate waarin medewerkers duurzaam aan arbeid kunnen blijven deelnemen. Met de scan ‘Vitale voeding voor je werk!’ kan gezondheid en vitaliteit duurzaam verbeterd worden en hebben we niet alleen een Win-Win situatie gecreëerd, maar tevens een Gezond en Vitaal landschap bereikt. Winst voor iedereen!

Het preventieve voedingsconcept is de sleutel tot duurzame gezondheid.
                                        De bron van gezondheid is voeding.

Voedingsprogramma Bedrijven en Organisaties®.
Unieke Voedings- en Gezondheidsprogramma voor Bedrijven en Organisaties
                               De Voedingsdokter voor fitte en dankbare medewerkers

De Voedingsdokter heeft een uniek concept Voedingsprogramma Bedrijven en Organisaties ontwikkeld. Een Bedrijfsvoedingsprogramma dat middels voedingschecks, -adviezen en -trainingen een duurzame gezondheid voor uw bedrijfsmedewerkers kan worden gerealiseerd. Het is dus een preventief en curatief voedingsadvies dat gericht is op het voorkomen van ziektes en aandoeningen die kunnen en zijn ontstaan door een verkeerd voedingspatroon en/of leefstijl.
Deze interventie is speciaal om alle werknemers te screenen en te checken op hun gezondheid op basis van hun voedingspatroon en leefstijl, en hierop een adequate en passende voedings- en bewegingsadvies en -behandeling te kunnen geven waardoor ziektes en gezondheidsklachten en de risico’s hiervan op zowel korte dan wel op lange termijn sterk teruggebracht kunnen worden. Een kleine correctie in de voedingspatroon door een gezonde en specifieke voeding te adviseren, betekent winst op gezondheid en meer levensenergie, en levensvreugde voor het algemeen welbevinden van de medewerkers. Een betrekkelijk eenvoudige en zeer begrijpelijke  voedingsadvies met dankbare en grote gevolgen voor uw medewerkers en daardoor ook direct winst voor uw onderneming!
Vanuit de voedingswetenschappen zijn al lang de bewijzen geleverd dat de juiste specifieke voeding - dus geen standaardformule, maar persoonlijke voedingsadvies op basis van zuur-base
balans, bloedgroep en Genotype - een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van ziektes,
(psychische) klachten en lage vitaliteit en energieniveau.
Als werkgever kunt u een bijdrage leveren aan het bewust leren en ondersteuning van gezonde voeding en juiste eetgedrag. We kunnen samen met u afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de mogelijkheden, een bedrijfsvoedingsprogramma samenstellen om de medewerkers op een hoger gezondheidsniveau te brengen en zo het ziekteverzuim structureel en duurzaam naar een veel lager level te brengen en te houden. Het is als het ware het voortraject van de Arbodiensten, dat voorkomt dat de controlerende en bedrijfsartsen het druk hebben met uw medewerkers.

“Voorkomen is beter dan genezen!” en “Laat je voeding je medicijn, en je medicijn je voeding zijn! “


De meeste richtlijnen voor gezonde voeding zijn vaak algemeen en gelden als een gemiddelde voor een grote groep mensen. De behoefte aan voedingsstoffen in een groep mensen is per persoon erg verschillen en is voornamelijk afhankelijk van geslacht, leeftijd, lichamelijke activiteit, bloedgroep en genetische tolerantie (Genotype). Dit maakt het moeilijk om zelf te bepalen of men de juiste voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden binnenkrijgt. Alle cellen in ons lichaam hebben voedingsstoffen nodig om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, een juiste inname van bepaalde specifieke voedingsstoffen is daarom erg persoonsgebonden en is daarom erg belangrijk voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Een voedingsadvies kan in tegenstelling tot een preventief voedingsadvies ook uitgevoerd worden wanneer een bepaalde indicatie voor is, zoals lichamelijke klachten, beginnende aandoeningen of ziektes. Meestal is er dan sprake van die momenten in het leven dat de inname en behoefte aan voeding zou moeten veranderen om tijdig te kunnen herstellen.

Voeding en Beweging als basis
De deelnemers krijgen een intakegesprek en worden gemeten en gewogen (BMI, vetpercentage, tailleomvang). De voedings- en gezondheidscheck begint met een korte vragenlijst over de persoonlijke medische voorgeschiedenis (anamnese) en de voedingspatroon en leefstijl van de medewerker. De vragen gaan onder meer over de dagelijkse voedingsgewoontes, de lichamelijke en geestelijke belasting en gezondheid, welke bloedgroep, erfelijke aandoeningen en familiaire kenmerken, persoonlijke leefstijl en andere lichamelijke kenmerken. Deze vragen zijn belangrijk voor de eerste samenstelling van het voedings- en gezondheidsprofiel van de medewerker, waarbij de persoonlijke Genotype wordt bepaald. Genotype, de zgn. genetische code achter onze verborgen genetische sterkte en zwaktes, wordt zonder dure testen bepaald welke specifieke voedingsgewoonte, leefwijze en sport & beweging goed zijn voor die persoon. Immers het voedingsconcept op basis van onze bloedgroep en genetische type (Genotype) heeft reeds een revolutie doorgemaakt en komt in het kort erop neer dat we kunnen beïnvloeden hoe onze genen en onze cellen op elkaar reageren. Hierlangs kunnen we specifiek het traject van ons leven en vooral onze gezondheid doorgronden: welke fysieke uitdagingen we waarschijnlijk tegenkomen, voor welke aandoeningen en ziekte we het meest vatbaar zijn en hoe we ze doeltreffend kunnen reageren. Dit vakgebied binnen de genetica en biologie is de epigenetica. Zonder medicijnen, chirurgie, laboratoriumproeven en -onderzoekingen of medische ingrepen zijn er nodig, om dit miraculeus betrekkelijk eenvoudige wapenfeit te verrichten.

Wat is nou mooier dan een gezonde en gemotiveerde werknemer!?

Het Voedings- en bewegingsprogramma dat specifiek bij ons persoonlijke speciale Genotype (6 soorten) past, is de sleutel tot effectieve duurzame gezondheid! Aangezien al onze lichaamsfuncties uiteindelijk beginnen met je genen, is genetische geneeskunde, de sterkste en duurzaamste kracht van verandering en gezondheid!

Rapportage en Effectmeting
Het toepassen van interventies, denken we niet alleen aan voedingstechnische behandeling, maar ook aan leefstijl- en bewegingsadviezen, coaching en training. Het heeft tot doel dat er bij de cliënt een verandering en bewustzijn optreedt.
De vragenlijst scan “Vitale Voeding voor je Werk” kan eventueel online worden ingevuld. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst voeren we een intake gesprek met de medewerker.
Vervolgens houden ze twee weken een voedings- en bewegingdagboek bij.
De Voedingsdokter heeft de faciliteiten om alle informatie online te kunnen ontvangen. Deze informatie wordt weggeschreven in een beveiligde databank waardoor van individuele cliënten en van groepen op elk gewenst moment een analyse opgevraagd kan worden. Op basis van
die gegevens wordt een intensieve voedingsanalyse en een persoonlijk behandelplan gemaakt, bestaande uit voedingsplan, beweging- en leefstijladvies. Dit wordt tijdens een tweede consult toegelicht en gemotiveerd. Daarna volgen in overleg en indien gewenst consulten voor verdere persoonlijke begeleiding en groepstrainingen om de essentie van de juiste gezonde persoonlijke dagelijkse voeding te motiveren en te coachen. De Voedingsdokter hanteert tevens een effectmeting-methode om de significante verschillen in een periode van 2 jaar objectief te kunnen toetsen en feed-back te geven.
Het totaal aantal consulten wordt in onderling overleg vastgesteld en in een uitgebreide rapportage weergegeven. Wij rapporteren aan de werkgever/directie de resultaten van de interventie bij een individuele medewerker in de vorm van een verslag. Tevens maken wij op basis van de rapportages van een aantal cliënten een verslag met (statistisch) onderbouwde conclusies over gezondheidssituatie en behandelplan.

Toepassen van functionele voeding voor duurzame gezondheid is onze Specialiteit. Voeding verdient toch een prioriteitspositie!?

De belangrijkste opbrengsten
· Verhoging van vitaliteit/energie en duurzame gezondheid
· Beter inzicht, bewustzijn en stimulering van de kracht en invloed voeding en leefstijl
· Bewustmaking en stimulering beweging en sport
· Het stimuleren van een gezonde levenswijze en eetstijl
· Het voorkomen van ziektes en klachten die kunnen ontstaan door een onjuist voedingspatroon (verkeerde voedingscombinaties) en verkeerde leefstijl
· Verlaging van het ziekteverzuim van het personeel
· Hogere inzetbaarheid en prestaties van werknemers.
· Verhogen van de productiviteit en werkprestatie.
· Verbeteren van de leefstijl (bewegen, eten en roken) van werknemers
· Verhogen van het percentage werknemers dat voldoende beweegt
· Verhogen fitte en dankbare werknemers

Methodiek
· Advisering/Voorlichting/educatie 
· Training/coaching
· Workshop/cursus/begeleiding
· Voorlichtingsbijeenkomst
· Internet/epresentatie/sociale media
· Voorlichting en informatie op maat
· Beleid/ketenontwikkeling/organisatie: Advies/consultatie

Uw investering
De kosten zijn gedeeltelijk vast (voorbereiding, rapportage en presentatie van de onderzoeksresultaten), gedeeltelijk variabel (afhankelijk van het aantal deelnemende werknemers en het aantal gesprekken met de voedingsdeskundige). Daarnaast zal er van de deelnemende werknemers een tijdsinvestering worden gevraagd.

<< Bedrijven draaien om mensen << Mensen draaien om gezondheid
<< Gezondheid draait om balans << Balans draait om leven << Leven draait om vitaliteit << Vitaliteit draait om voeding << Voeding draait om zuur-base voedingsbalans << Zuur-base voedingsbalans draait om kennis << Kennis draait om Voedingsdokter << Voedingsdokter draait om Gezondheid.Inspired by Nature.
                             Driven by Science.
                                                       Passionated by Nutrition.
                
                                        © 2012 Voedingsdokter | Design by Mandala Communication
Alkaline PH druppels is een basisch / alkaline concentraat. 3 druppels toegevoegd aan gewoon drinkwater maakt het water basisch (alkaline). Het drinken van basisch water ondersteunt het ontzuringsproces van het lichaam. Een flesje Alkaline PH Druppels heeft een inhoud van wat voldoende is voor een gebruik van 2 maanden. Drink 5 glazen water met 3 Alkaline PH druppels per glas water, per dag (verdeeld over de dag) op de zo nuchter mogelijke maag (5 - 10 minuten voor de maaltijden).