© 2015 Voedingsdokter | Design by Mandala Communication
Diverse artikelen

1. Vetten en oliën
2 .Zuur-base voeding
3 .Bloedgroepsvoeding
4 .Ziektes en natuurlijke  
    oplossingen
5. Kanker & PPAR
6 .Squalene
7 .Nigella Sativa
8. Mariadistel
9 .Medicinale planten &   
    Kruiden
10.Leverziektes
" De natuur is onze beste medicijn. En onze duurzaamste medicijnen zijn voeding en leefstijl."

"Je bent wat je eet, wees er van bewust! "

" Laat voeding, je medicijn en je medicijn je voeding zijn! "
Alkaline PH druppels is een basisch / alkaline concentraat. 3 druppels toegevoegd aan gewoon drinkwater maakt het water basisch (alkaline). Het drinken van basisch water ondersteunt het ontzuringsproces van het lichaam. Een flesje Alkaline PH Druppels heeft een inhoud van wat voldoende is voor een gebruik van 2 maanden. Drink 5 glazen water met 3 Alkaline PH druppels per glas water, per dag (verdeeld over de dag) op de zo nuchter mogelijke maag (5 - 10 minuten voor de maaltijden).
Visie


Onze nieuwste wetenschappelijke inzichten geven ons mogelijkheden om met de juiste voeding en niet-toxische stoffen te genezen en duurzame gezondheid te streven, maar die worden nog te weinig benut. Sterker nog, onze nieuwe kennis over functionele voeding opent mogelijkheden om ziekten te voorkomen en te genezen, maar ook dat is nog lang geen gemeengoed. Want de preventieve geneeskunde in de vorm van voedingskunde, kruidengeneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde zou beter met de curatieve allopatische geneeskunde (de zgn. reguliere orthodoxe geneeskunde) dienen samen te werken voor de gezondheid en welzijn van de mens.
Vooroordelen en conservatieve opvattingen dienen doorbroken te worden door innovatieve visies en inzichten en aangepast in de wetenschappelijke vernieuwingen en studies. En los van de belangen en de macht van de gevestigde orde, horen die studies en vernieuwingen die vanuit de voedingswetenschappen, biologie, bio-medische wetenschap en biochemie zijn voortgekomen, vooral in de medische praktijk te worden toegepast en geintegreerd. Onze gezondheid heeft te maken met diverse essentiële aspecten, waarbij tot op heden de algemene geaccepteerde medische wetenschap er totaal geen rekening hebben gehouden (wel de zuur-base evenwicht in het lichaam, met name de acidose, de te zure bloedwaarde, wanneer het te laat is): de zuur-base voedingsbalans en zuur-base evenwicht van ons lichaam. We weten ‘t allemaal dat de zure regen en het zure milieu gevolgen hebben op de kwaliteit van al het leven in de natuur, fauna, flora en mens en dier. Maar we zijn er niet van bewust dat wijzelf het meest verzuren. Door onze verkeerde leefstijl en eetpatroon in de overconsumptie van ‘westerse welvaart van hoog conjunctuur’ verzuren we massaal van binnenuit, waardoor we sneller verouderen, degenereren, oxideren en ziek worden. De kwaliteit van onze gezondheid holt dus heel snel achteruit voor de generatie van 70er en jonger.

Het is juist van vitaal belang, sterker nog het is van levensbelang voor onze gezondheid dat onze zuur-base balans, de pH waarde van ons lichaam, vooral van het bloed en de darmflora goed is, zoniet dan wordt het verzuringsproces versneld en raken weefsels aangetast, degenereren, verouderen, oxideren, functioneren steeds slechter en worden ziek. Men komt in een vicieuze cirkel terecht. Het resultaat komt onvermijdelijk uit in diverse ziekteverschijnselen, die de tekorten in onze zwakste schakels van ons lichaam aangeven! Dit proces kunnen we tegenhouden en terugdraaien door structureel de juiste alkalische (basische) voeding te consumeren, zoals veel vruchten en groenten. Lees verder artikelen over zuur-base voedingsbalans en tabel zuur-base voedingsbalans.

Als orthomolecualire voedingskundige heb ik altijd de fascinatie gehad om de publieke en professionele aanvaarding van de orthomoleculaire benadering te stimuleren. Helaas zijn er nogal wat gedachtesprongen voor nodig om de vernieuwingen in de gezondheidszorg en in de voedingsepidemiologie door te voeren. In de eerste plaats de gewijzigde kijk op gezondheid en ziekte. En dat is niet zo eenvoudig, zoals ik uit eigen ervaring weet. De veel gehoorde reacties uit het conservatieve reguliere geneeskundige hoek “Ach, de zoveelste alternatieve therapie en ze zijn nog niet wetenschappelijk bewezen”.
Wat ik ook vaak merk als ik stel dat de volksgezondheid suboptimaal is bevonden, is de reactie “dat kan best zo zijn, maar ik heb geen enkele klacht”. Daar heb je nog de opvatting dat je gezond bent zolang je geen ziekte hebt.
En een derde gedachtesprong is het aanvaarden van het feit dat voedingssuppleties minder snel resultaat leveren dan chemische geneesmiddelen. Aan die laatste zijn we door de huidige reguliere 'geaccepteerde' medische normen en waarde zo gewend geraakt, dat we maar moeilijk kunnen verwerken dat natuurlijke stoffen vaak effectiever, maar meestal wel iets langzamer werken, maar zeker wel natuurlijker en duurzamer.
En als je ze preventief neemt en ziekten blijven uit, zul je nooit zeker weten of je zonder die preventie misschien wél ziek zou zijn geworden. Je moet ‘succes’ leren beschouwen als het wegblijven van kwalen en kwaaltjes, of een milder verloop als ze zich toch voordoen. Door fit of vitaal te voelen, zijn we in de meeste gevallen gezond. Ik spreek uit eigen ervaring. En ook die van mijn eigen zoon die met een geboren galgangatresie en levercirrose weinig kans had op een gezond en vitaal leven en volgens de specialisten niet ouder kon worden dan 15 jaar, indien hij geen levertransplantatie zou krijgen. Gelukkig hebben we besloten, in samenspraak met de specialisten om hem nooit medicijnen te geven,  maar natuurlijke wel de juiste kruiden en natuurlijke voedingssupplementen te geven. Wonderbaarlijk en met succes is hij een energieke jongeman van 24 jaar geworden die zowel fysiek als geestelijk boven de gemiddelde is gestegen. Een bijzondere ontwikkeling die vele artsen en specialisten doet verwonderen. Helaas zijn de vastgeroeste protocollen en inzichten die in de weg zijn om deze vernieuwingen in het medische reguliere allopathische circuit door te voeren. We hebben in elk geval op onze bewuste en enthousiaste manier al een begin gemaakt! Je kunt het uitgebreide artikel over galgangatresie en levercirrose op deze website lezen.


Lukas T.S. Tjan

Inspired by Nature.
                             Driven by Science.
                                                                    Passionated by Nutrition.